1 / 8
Caption Text
2 / 8
Caption Two
3 / 8
Caption Three
4 / 8
Caption Three
5 / 8
Caption Three
6 / 8
Caption Three
7 / 8
Caption Three
8 / 8
Caption Three

Kurs turskog jezika

Dodela diploma (16. Jun 2018.) Novi Pazar Türk Kültürü Merkezi/ Centar za tursku kulturu - Novi Pazar svake godine organizuje besplatne kurseve turskog jezika na više nivoa. Rad na ovom polju podržan je od strane Ambasade Republike Turske u Srbiji i Yunus Emre Estitüsü u Beogradu. Od 2010. godine, od kada postoji ovaj centar, pa do danas, kurseve turskog jezika pohađalo je više stotina polaznika. U školskoj 2018/ 19. godini kurseve turskog jezika pohađa 270 osoba. Polaznici kursa, tradicionalno, na kraju svakog stupnja dobijaju diplome.

×
Ekskurzije (16. Jun 2018.) Novi Pazar Türk Kültürü Merkezi/ Centar za tursku kulturu - Novi Pazar je u saradnji sa opštinom Pendik iz Istanbula i Turskom agencijom za saradnju i koordinaciju Beograd (TIKA) uputio 37 polaznika kursa turskog jezika u školskoj 2016/ 17 gopdini na petodnevno putovanje u Republiku Tursku.

×