1 / 8
Caption Text
2 / 8
Caption Two
3 / 8
Caption Three
4 / 8
Caption Three
5 / 8
Caption Three
6 / 8
Caption Three
7 / 8
Caption Three
8 / 8
Caption Three

Konkursi

Konkurs za dizajn logo-a (11. Oktobar 2018.) Pozivaju se svi zainteresovani da uzmu učešće i pošalju svoje radove na Konkurs za dizajn vizuelnog identiteta (znaka/logo-a) “Novi Pazar Türk Kültürü Merkezi/ Centar za tursku kulturu – Novi Pazar”.
O CENTRU
“Novi Pazar Türk Kültürü Merkezi/ Centar za tursku kulturu – Novi Pazar” osnovan je 2011. godine sa ciljem prezentovanja i popularizacije turske kulture u Srbiji, kao i njegovanja i jačanja prijateljstva i saradnje između stanovništva Novog Pazara i Republike Turske. Između ostalog, komunikacija ovog centra sa javnošću ostvaruje se i kroz vizuelni identitet koji je u funkciji njegove prepoznatiljivosti. Logo “Türk Kültürü Merkezi/ Centar za tursku kulturu – Novi Pazar” treba da na jednostavan, prepoznatljiv i upečatljiv način objedini, ilustruje i istakne najznačajnije karakteristike ovog centra.
ZAHTJEVI ZA DIZAJN ZNAKA/LOGO-a
Idejno rješenje logo-a treba da bude savremeno (izbor slova, boja i njihova zasebna i međusobna komunikacija). Također je potrebno da logo bude jednostavan za uočavanje i prepoznavanje u zemlji i inostranstvu. Idejno rješenje znaka/logo-a treba da sadrži znak (grafički element) i logotip (slovni znaci). Kod tekstualnog dijela znaka/ logo-a potrebno je omogućiti nesmetanu upotrebu turskog i bosanskog jezika i pisma. U pogledu geometrijskog oblika ne postoje posebna ograničenja, osim opštih ograničenja da znak/logo ne smije biti vulgaran, sporan ili zabranjen, dok veličina mora da omogući svakodnevnu upotrebu i primjenu u različitim situacijama kao što su službena prepiska, medijskog predstavljanje, izrada publikacija, suvenira i sl.
USLOVI KONKURSA
Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica. Predloženo rješenje treba da se sastoji od znaka i riječi. Radove u boji na listu A4 formata treba dostaviti u zatvorenim kovertama. Rješenje treba dati i u crno-bijeloj varijanti, a slovni dio na turskom i bosanskom jeziku. Uz rješenje potrebno je dostaviti i kraće objašnjenje i tehnički opis rješenja. Na posebnom CD-u treba snimiti kolorno i crno-bijelo rješenje, svako u posebnom fajlu (RGB jpg, ne veće od 800x800px). Poslati radovi se neće vraćati. Autor pobjedničkog rada se obavezuje da “Novi Pazar Türk Kültürü Merkezi/ Centru za tursku kulturu – Novi Pazar” dostavi izabrano grafičko rješenje kao fajl u nekom od vektorskih formata.
ROK ZA DOSTAVLJANJE RADOVA
Pravo učešća na konkursu imaće autori čiji su radovi predati do 17h 20. 10. 2018. godine na adresu: Stevana Nemanje br. 2, 36 300 Novi Pazar, sa napomenom “Konkurs za dizajn znaka/ logo-a “Novi Pazar Türk Kültürü Merkezi/ Centar za tursku kulturu – Novi Pazar”.
STRUČNI ŽIRI I NAGRADA
Odluku o pobjedničkom radu donijeće žiri sačinjen od istaknutih stručnjaka, umjetnika i predstavnika “Novi Pazar Türk Kültürü Merkezi/ Centar za tursku kulturu – Novi Pazar”. Pobjednički rad će biti nagrađen povratnom avionskom kartom Turkish Airlines-a Beograd- Istanbul (bez poreza od 42€). PRAVA “Novi Pazar Türk Kültürü Merkezi/ Centar za tursku kulturu – Novi Pazar”. Pobjednički rad biće zaštitni znak “Novi Pazar Türk Kültürü Merkezi/ Centar za tursku kulturu – Novi Pazar”. Autor pobjedničkog rada se obavezuje da ustupi sva svoja autorska i imovinska prava “Novi Pazar Türk Kültürü Merkezi/ Centar za tursku kulturu – Novi Pazar”.

Kurs turskog jezika (14. Septembar 2018.) Novi Pazar Türk Kültürü Merkezi/ Centra za tursku kulturu - Novi Pazar organizuje kurs turskog jezika. Zainteresovani se mogu prijaviti u prostorijama Centra za tursku kutluru – Novi Pazar (Stevana Nemanje br. 2) ili putem telofona (020/ 317 – 756) od 13 – 20. 09. 2018. godine, u periodu od 11 – 15h, svakog radnog dana.Kurs je besplatan
Turska sofra (17. April 2017.) Dragi prijatelji, pozivamo vas da učestvujete na takmičenju u pripremanju turske hrane pod nazivom “Turska sofra”. Učešće na takmičenju mogu uzeti svi ljubitelji ove kuhinje, a zainteresovani se mogu prijaviti od 04.04. do 10. 04. 2017. godine putem e maila (KOJI E MAIL) ili u prostorijama Novi Pazar Türk Kültürü Merkezi/ Centra za tursku kulturu Novi Pazar (ul. Stevana Nemanje br. 2). Potrebno je da takmičari pripreme jedno jelo po ličnom izboru i donesu na degustaciju koja će se održati 16. 04. 2017. u 18 časova u foajeu Kulturnog centra Novi Pazar. Pobjednik takmičenja biće proglašen odmah nakon degustacije.